EKONOMİ

293 şehit, gazi yakını ve gazilerin ataması gerçekleştirildi

Devlet Personel Başkanlığının yapmış olduğu açıklamaya göre 293 şehit, gazi yakını ve gazilerin atama kurası gerçekleştirildi.

Konular: gazi, Şehit, atama, devlet personel başkanlığı,

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

293 istihdam hakkı sahibinden;

- 8'nin mühendis, 8'nin öğretmen, 7'sinin tekniker,17'sinin teknisyen unvanlı kadrolara,14'ünün ise öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak hemşire, biolog, laborant, sağlık teknikeri, çocuk eğiticisi unvanlı kadrolara,

- 84'ünün memur unvanlı kadrolara,

- 151' inin hizmetli unvanlı kadrolara, 

- 4'nün ise işçi kadrolarına atama teklifleri gerçekleştirildi.


Atananların 196'sı erkek, 97'si kadındır.

Atama teklifleri E- uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşlarının; 

-28'i üniversite,

- 34'ü bakanlık ve bağlı kuruluşu,

- 5'i kamu iktisadi teşebbüsü,

- 1'i ise üst kurul, olmak üzere toplam sayısı 68 dir.


İlgililer atama teklif sonuçlarına 14/04/2017 tarihi saat 15.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler."

Yorumlar