2017-04-23 09:03:45
İran’ın mezhepçiliği ve ırkçılığı

Ne olurdu ümmet mezhepçilik girdabına düşmeseydi, itikadî mezheplerin mensupları düşmanı bırakıp birbirini kırmasalardı, her grup mezhebini yaşasa ama ümmet ve İslam söz konusu olduğunda birlik olsalardı! İran ve öteki İslam ülkeleri...

2017-04-21 09:14:33
Övmek ve övünmek

Arapçada 'tezkiye” kelimesinin asıl ve terim manaları arasında övmek, temizlemek, eğitmek, yüceltmek vardır. Necm suresinin 32. âyetinde Allah Teâlâ 'Kendinizi tezkiye etmeyin”buyuruyor. Burada tezkiye övmek manasına geliyor....

2017-04-20 09:05:39
Halk oylamasından çıkan sonuçlar

Halkın yönetime hakim olması yolunda önemli tecrübelerden biri daha gerçekleşmiş oldu. Demokrasinin önemli unsurlarından biri halkın iradesinin egemen olması ise yönetimde ne kadar -atananlar değil de- seçilenler etkili olursa bu unsur da o...

2017-04-14 09:12:03
Evlat edinme yerine himaye

Dünya ve âhiret hakkında (düşünesiniz diye). Sana yetimleri de soruyorlar. De ki: Onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenden bozanı ayırıp bilir....

2017-04-13 09:11:53
Neyi oyluyoruz?

Sanki ortada iyi bir anayasa var, kırk yamalı mevcut anayasadan kaynaklanan problemler yok, durup dururken iktidar 'bu güzelim anayasayı” değiştirmeye kalkışmış da şurası şöyle burası böyle diye tartışmalar yapılıyor? Yok böyle...

2017-04-07 09:39:53
İtâat (2)

"Bir hususta anlaşmazlığa düşmek” Allah ile mümin kulları arasında olamaz, Resûlullah ile ümmeti arasında da düşünülemez. Geriye yönetici, yönetilen, bilen, soran... şeklinde ümmet kalır; bu çerçevede ümmet arasında bir anlaşmazlık...

2017-04-06 09:16:32
Altın tahvili ve kira sertifikası

Hükümetin ve altın ticareti yapanların bugünlerde gündeme getirdikleri iki kavram ve uygulama niyeti/teşebbüsü var. Birincisi altın tahvili. Tahvil, üzerinde ödenecek faiz yazılı borç senedi mahiyetindedir. Altın ödeyerek tahvil alan şahıs,...

2017-04-02 09:06:10
“Bu kadar kişi ve devlet haksız da…”

Bazı derinlikten yoksun 'düşünce” sahiplerinin şöyle bir mantık yürüttüklerini sıkça okudum: 'Bu kadar kişi ve devlet haksız da bir Erdoğan mı haklı!?” Yani olup bitenleri insaf dairesinde anlayıp tahlil ederek her bir fiil...

2017-03-31 09:16:11
İtâat

"Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin, sizden olan ulü'l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz –Allah'a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız– onu, Allah'a ve Peygamber'e götürün....

2017-03-30 09:02:20
Tek adam nasıl olur?

Anayasa referandumunda halk 'Evet” derse rejim değişecek, demokrasi yerine tek adamın keyfi idaresi rejimi gelecekmiş. Başta CHP olmak üzere muhaliflerin ('hayır”cıların) en çok dile getirdikleri ama sanırım kendilerinin de inanmadıkları...

2017-03-26 09:08:17
Referandum sürecinde itidal

İfrat ve tefrit iki ucu, aşırılığı, hikmete uygun olandan uzaklaşmayı ifade eder; itidal ise iki aşırı ucun birinde değil; aklın, dinin, hikmetin gerekli kıldığı yerde, noktada, kararda ve davranışta olmaktır. Bir millete tarihi unutturulmak...

2017-03-24 09:05:17
Emanet ve adâlet

Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir” Nisa: 58). Burada emanetin...