DÜNYA

Almanya'da gün geçtikçe evsiz sayısı artıyor

Gayri Safi Milli Hasılası 45 bin dolar olan Almanya’da 335 bir kişi sokaklarda yaşıyor. 83 milyon nüfusa sahip olan Almanya’da halkın yüzde 15.7’si fakirlik sınırında yaşadığı belirlendi.

Almanya'da gün geçtikçe evsiz sayısı artıyor
Refah düzeyi en yüksek ülkeler arasında 11. sırasında bulunan Almanya’da evleri olmadığı için sokaklarda yaşayanların sayısında son beş yılda yüzde 26’lık artış olduğu belirtildi. Gayri Safi Milli Hasılası 45 bin dolar ve yıllık 1 trilyon 19 milyar dolarlık ihracatı ile dünya ihracat şampiyonu olan Almanya’da 335 bin kişi fakirlik yüzünde sokaklarda yaşadığı açıklandı. Federal Evsizler Sosyal Dayanışma Dairesi, sokakta yaşayan evsinlerin 306 bininin yetişkin ve 29 bininin çocuk olduğunu ve yetişkinlerden 220 binini erkeklerin oluşturduğunu bildirdi.

2010 yılında 248 bin olan evsizlerin sayısının 6 yılda yüzde 26 oranında artmasının korkutucu boyutta olduğu metropol şehirlerde uyku tulumları içerisinde yatan kişilerin ülke imajına olumsuz etki yaptığı ve hükümetin evsizlerle ilgili olarak acil önlem alınması istendi. Öte yandan Kızıl Haç ve birçok kilise kışın sokaklarda yaşayan evsizlerin soğuktan donmaması için onları sıcak ortamlarda gecelerini geçirebilmeleri için mekanlar hazırladıklarını duyurdu.

Konular: evsizler, almanya,

Yorumlar