DÜNYA

Avrupalının soyu tükeniyor

Fransa Ulusal Demografi Çalışmaları Enstitüsü raporuna göre, Avrupa ülkelerinde doğurganlık oranı son yıllarda yaşanan ciddi düşüşle 1. Dünya Savaşı sonrasıyla aynı seviyelere indi.

Avrupalının soyu tükeniyor
Fransa Ulusal Demografi Çalışmaları Enstitüsü'nün raporuna göre, Güney Avrupa ülkelerinde şu an 40'lı yaşlarında olan kadınların yaklaşık dörtte biri çocuk sahibi değil. "Çocuksuzluk oranı" Kuzey Avrupa'da yüzde 15, Batı Avrupa'da ise yüzde 18 civarında.

Doğurganlıktaki düşüşün başlıca nedenleri arasında evlilik yaşının artması, belirsiz iş piyasası ve aile dostu olmayan istihdam koşulları gösteriliyor.

Raporda "yüksek işsizlik, yetersiz aile politikaları, iş hayatında cinsiyetler arasındaki eşitsizlik" düşüşün önemli faktörleri olarak sıralanıyor.

1. Dünya Savaşı sonrası ile aynı seviyede 

Rapora göre yaklaşık 100 yıl önce de doğurganlık oranı aynı seviyelerdeydi ancak bunun nedenleri bugünkünden farklı. 1900'lerin ilk yıllarında doğmuş olan kadınların yaklaşık yüzde 20'si, 1. Dünya Savaşı'nda çok sayıda erkeğin hayatını kaybetmesi, genç erkeklerin çalışmak için başka ülkelere göç etmesi ve 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı nedenleriyle çocuk sahibi olamadı.

Batı Avrupa'da en düşük oranlar Avusturya, Almanya ve İsviçre'de

Batı Avrupa'da 1968 yılında doğmuş kadınlar arasında doğurganlık oranının en düşük olduğu ülkeler ise Avusturya, Almanya ve İsviçre.

Rusya'da yükseldi

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Rusya'da ise komünizmin sona ermesinin ardından (1989-90) doğum oranı, Avrupa'nın geri kalanına kıyasla yükseldi.

Raporda "Ekonomik ve kültürel eğilimler, batıda 1940'lardan, doğuda ise 1960'lardan sonra doğan kişileri çocuk sahibi olma fikrinden uzaklaştırdı" denildi.

Raporda Güney, Orta ve Doğu Avrupa'da çocuksuzluk oranının gelecek yıllarda daha da artacağı öngörüsünde bulunuldu.

Konular: avrupa, doğurganlık, fransa, kadın,

Yorumlar