EKONOMİ

TSE Başkanı Korkmaz’dan “26 Ocak Dünya Gümrük Günü” mesajı

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahattin Korkmaz, “Enstitümüz, tarafsız, bağımsız, güvenilir ve yönlendirici bir kuruluş olarak diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yanı sıra gümrükte yapılan ithalat denetimleri ile standartlara uygun, kaliteli, çevreye ve insan sağlığına duyarlı, yüksek teknolojili ürünlerin ithalatının...

TSE Başkanı Korkmaz’dan  “26 Ocak Dünya Gümrük Günü” mesajı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahattin Korkmaz, “Enstitümüz, tarafsız, bağımsız, güvenilir ve yönlendirici bir kuruluş olarak diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yanı sıra gümrükte yapılan ithalat denetimleri ile standartlara uygun, kaliteli, çevreye ve insan sağlığına duyarlı, yüksek teknolojili ürünlerin ithalatının gerçekleştirilmesine katkı sağlıyor” dedi.

TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz, Gümrük İşbirliği Konseyinin ilk kez toplandığı 26 Ocak 1953 tarihi esas alınarak her yıl Ocak ayının 26’sında kutlanan “Dünya Gümrük Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Korkmaz mesajında, “TSE, 1985 yılından bu yana Ekonomi Bakanlığının yayımladığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında ‘Standartlara Uygun’ ve ‘CE’ işareti taşıması gereken bazı ürünlerin ithalatta denetim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. TSE ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına organik, organomineral gübreler ve toprak düzenleyiciler ile mikrobiyal, enzim içerikli ürünlerin ithalatta denetim faaliyetlerini yürütmektedir. 2016/1 ve 2016/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamındaki ürünlere ilişkin ithalat denetimleri; belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçı yapılmak/yaptırılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Teknik mevzuata ve standartlara uygunluk ile kalite açısından tüketicimizi ve üreticimizi korumak amacıyla gümrük aşamasında gerçekleştirilen ithalat denetim yetkisi ilgili bakanlıklarca Enstitümüze tevdi edilmiştir.

Hizmetin verildiği kapsam ve veriliş şekli her yıl Ekonomi Bakanlığınca yayımlanan tebliğler ve bu tebliğlerin uygulama usul ve esaslarıyla belirlenmekte, yıllara göre de değişiklik göstermektedir. Anılan tebliğlerde yer alan ürünlerin çoğunun endüstriyel alanda girdi veya ürün olarak kullanıldığı dikkate alındığında yapılan denetimlerin ülkemiz adına ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Piyasaya arz edilen ürünlerin insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlaması ve güvenli olması gerekmektedir.

İthalat aşamasında yapılan bu kontroller ile tüketicinin korunması ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi sağlanmakta, bunun yanı sıra ekonomik anlamda uygun ürünün piyasaya arz edilmesiyle haksız rekabetin önüne geçilebilmektedir. Dolayısıyla ithalat aşamasındaki denetimler, uygun ürünün piyasaya arz edildiğinin önemli bir göstergesi olup, teknoloji transferinin önünü açmaktadır. ‘26 Ocak Dünya Gümrük Günü’ vesilesiyle TSE’nin ithalat denetimlerinin ithalatta arz ettiği öneme bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Enstitümüz, tarafsız, bağımsız, güvenilir ve yönlendirici bir kuruluş olarak diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yanı sıra gümrükte yapılan ithalat denetimleri ile standartlara uygun, kaliteli, çevreye ve insan sağlığına duyarlı, yüksek teknolojili ürünlerin ithalatının gerçekleştirilmesine katkı sağlıyor.

TSE bu şekilde tüketicimizin, üreticimizin ve ithalatçımızın korunmasına ve teknoloji transferinin de önünün açılmasına hizmet etmeye devam ediyor” dedi.

Konular: Türk Standartları Enstitüsü,

Yorumlar