EKONOMİ

Türkiye Varlık Fonu nedir, ne işe yarar? Varlık Fonu'na hangi kurumlar devredildi?

Borsa İstanbul, Ziraat Bankası, Türk Hava Yolları, Türk Telekom gibi dev kamu kuruluşlarının devredildiği, geçen sene Ağustos ayında resmen kurulan Türkiye Varlık Fonu nedir, ne işe yarar, hangi amaca hizmet eder, işleyişi ne şekildedir?

Türkiye Varlık Fonu nedir, ne işe yarar? Varlık Fonu'na hangi kurumlar devredildi?
Bakanlar Kurulu kararı ile dün başlayan süreçte bir çok kamu kurum ve kuruluşu, geçen sene Ağustos ayında kurulan ve 26 Ağustos 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe giren Türki Varlık Fonu'na devredildi. 

Bu devir işlemi dün Ziraat Bankası, BOTAŞ, Türkiye Petrolleri, Türksat, PTT, Borsa İstanbul, ETİ Maden, Çaykur şirketlerinin hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'nun aktarılmasının ardından, bugün de Türk Hava Yolları, Halkbank ve Türk Telekom'un hisselerinin devredilmesiyle devam etti.

Peki yukarıda yer verdiğimiz kamu kuruluşlarının aslında hazineye ait olan hisselerinin aktarıldığı Varlık Fonu nedir? İşte adım adım Türkiye Varlık Fonu...

Türkiye Varlık Fonu ne zaman kuruldu?

Türkiye Varlık Fonu, Başbakanlığa bağlı, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için kuruldu.

Türkiye Varlık Fonu ne yapacak?

Fon, stratejik yatırım planında belirtilen hedeflerle likidite, yatırım, risk ve getiri tercihlerini dikkate alarak, yerli ve yabancı şirketlerin paylarının, Türkiye ve yurt dışında kurulan ihraççılara ait payların ve borçlanma araçlarının, kıymetli madenler ve emtiaya dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının fon katılma paylarının türev araçlarının, kira sertifikalarının, gayrimenkul sertifikalarının, özel tasarlanmış yabancı yatırım araçlarının ve diğer araçların alım satımını Türkiye Varlık Fonu adına gerçekleştirecek.Türkiye Varlık Fonu'nun kaynağı nedir?

Türkiye Varlık Fonu'nun kaynakları, Özelleştirme Yüksek Kurulunca özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve fona devrine karar verilen kuruluş ve varlıklarla Özelleştirme Fonu'ndan fona aktarılmasına karar verilen nakit fazlasından oluşacak.

Gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde elde edilen, tescile tabi olabilen diğer her türlü değer, ilgili siciline veya kütüğüne Türkiye Varlık Fonu adına tescil edilecek.

Türkiye Varlık Fonu'ndan beklentiler nedir?

Türkiye Varlık Fonu ile; 

Türkiye Varlık Fonunun kurulmasıyla büyüme oranında artış sağlanacak. Sermaye piyasalarında büyüme ve derinleşme hızlanacak. İslami finansman varlıklarının kullanılması yaygınlaşacak.

Yapılacak yatırımlarla yüzbinlerce kişiye istihdam olanakları sağlanacak. Savunma, havacılık, yazılım gibi alanlardaki yerli şirketlerin sermaye ve proje bazında desteklenmesiyle küresel oyuncu konumuna geçmeleri sağlanacak.

Otoyollar, Kanal İstanbul, Üçüncü Köprü ve Havalimanı, Nükleer Santral gibi büyük altyapı projelerine kamu kesimi borcu artırılmadan finansman bulunacak. Katılım finansmanı sektör payı artırılacak.

 Arz güvenliğini sağlamak üzere, Türkiye için önem taşıyan petrol, doğalgaz gibi yurtdışındaki stratejik sektörlere bürokratik kısıtlamalara bağlı olmadan doğrudan yatırım yapılabilmesi gerçekleştirilecek. Bu Fon, ekonominin yapısal sorunlarını aşmakta katkı sağlamanın yanı sıra dış politikanın önemli bir enstrümanı olarak Türkiye'nin uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olmasına katkı sağlayacak.

Türkiye Varlık Fonu'na devredilen şirketler

Ziraat Bankası, BOTAŞ, Türkiye Petrolleri, TÜRKSAT, PTT, Borsa İstanbul, ETİ Maden, Çaykur, Türk Hava Yolları, Halkbank, Türk Telekom.

Konular: türkiye varlık fonu, varlık fonu ne işe yarar, türkiye varlık fonu nedir,

Yorumlar