GÜNDEM

Avrupa Biriği, Türkiye İlerleme raporu'nu açıkladı!

Avrupa Birliği, Türkiye ile ilgili olarak bugün yayımladığı ilerleme raporunda 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü ve diğer temel demokratik standartlar konusunda geriye gidiş olduğu görüşünü ifade etti.

Avrupa Biriği, Türkiye İlerleme raporu'nu açıkladı!
Raporda, "Son bir yıl içinde özellikle yargı bağımsızlığı alanında gerileme olmuştur… Durum, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra daha da kötüleşmiştir" denildi. AB, aday ülkeler hakkında her yıl bir ilerleme raporu hazırlıyor.

 Raporda şu görüşlere yer verildi: 

''Tereörle mücadele yasası AB normlarına uygun değil''  

"Terörle mücadele yasası kapsamı ve tanımları itibariyle AB normlarına uygun değil ve temel hakların ihlali yönünde ciddi kaygılar uyandırıyor.

"İdam cezasının kesinlikle reddedilmiş olması AB mevzuatının temel unsurlarından''

Rapor, idam cezasının yeniden getirilmesi için TBMM'de yeni bir yasa faaliyeti konusuna da değiniyor. "İdam cezasının kesinlikle reddedilmiş olmasının AB mevzuatının temel unsurlarından biri ve Türkiye'nin bağlı olduğu uluslararası bir taahhüt olduğunu hatırlatırız.

Rapor, Türkiye'de cinsiyet ayırımcı şiddet, ayırımcılık, azınlıklara yönelik nefret söylemi ve eşcinsel haklarının ihlali gibi konular dahil olmak üzere insan haklarının korunması alanında ciddi kaygıları olduğunu belirtti.

 

Konular:

Yorumlar