GÜNDEM

İstanbul Valiliği açıkladı! 700 bekçi alımı yapılacak, işte şartlar

İstanbul Valiliği, mahalle ve çarşıların güvenliğinin sağlanması amacıyla 700 bekçi alımı yapacağını duyurdu. İşte adaylarda aranan şartlar, istenilen belgeler ve başvuru şartları hakkındaki detaylı bilgiler...

İstanbul Valiliği açıkladı! 700 bekçi alımı yapılacak, işte şartlar
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Kaymakamlıkları adına yapılacak bekçi alımı için duyuruda bulundu. İstanbul genelinde gerçekleştirilecek toplam 700 bekçi alımı, emniyet müdürlüklerinin ihtiyaçlarına göre belirlendi. Adayların, görevlendirilmek istedikleri bölge kaymakamlığına sınav başvurusunda bulunması gerektiğini belirten İçişleri Bakanlığı, kabul edilen ve sınavı geçenlerin aynı ilçeye kadro atamasının yapılacağını duyurdu.

Başvuru şartları nelerdir?

"Bekçilik sınavına sadece lise ve dengi okul mezunlarının başvurabileceğini belirten İçişleri Bakanlığı, diğer başvuruların kesinlikle kabul edilmeyeceğini duyurdu. İşte Başvuru şartlarının tamamı;

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c. En az 1 (bir) yıldır İstanbul İlinde ikamet ediyor olmak,

d. Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak, (30 yaşından yukarı olmamak kaydı asıl aday listesine girmiş olan istekliler için bekçiliğe giriş sınavı için verilen dilekçenin Valilik / Kaymakamlıklar tarafından İl / İlçe Emniyet Müdürlüklerine / Amirliklerine havale olduğu tarih; yedek aday listesinde olanların atanmaları durumunda, atama tarihinde 30 yaşından yukarı olmaması gerekir.

e. Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak,

f. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,g. Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

h. Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 24. Maddesi gereğince Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak atanacak kişilerde Polis Memurlarında aranan sağlık şartları aranılacaktır. Bekçi adaylarında en az 167 cm boyunda olmak ve beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak şartı aranmaktadır.

Nasıl başvuru yapılır?

a. Başvurular 16/02/2017 – 25/02/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

b. Bekçi adayları, istenilen evraklar ile birlikte başvuru esnasında temin edecekleri dilekçeleri imzalamak sureti ile İlçe Emniyet Müdürlüklerine şahsen yapacaktır.

c. Dilekçeye bağlı belgelerin incelenmesinde, bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı anlaşılan istekliye Kaymakamlıklarca başvurunun kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilecektir. Dilekçe ekleri ile beraber istemi halinde sahibine geri verilecektir.

Hangi belgeler isteniyor?

Başvuru esnasında aşağıdaki belgeler dilekçeye eklenecektir;

*Nüfus cüzdanı fotokopisi,

*Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği,

*Askerlik durum belgesi,

*4,5x6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf,

*Adli sicil belgesi,

*Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair belge.

Bekçiliğe girmeye mani bir hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere fotoğraflı ve açık kimlikleri yazılı birer “Sınava giriş belgesi” müracaat ettikleri İlçe Emniyet Müdürlüklerince daha sonra duyurulacak tarihte verilecektir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saati de belirtilecektir. Sözlü ve/veya yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini sınava getirmek zorundadır.

Adaylar, Sınava Giriş Belgesinde hata görmesi halinde görevli personele düzelttirip, yeniden imzalatacaktır.

Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır."

Konular: BEKÇİ ALIMI 2017, İstanbul valiliği, bekçi,

Yorumlar