ÖZEL HABER

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nedir? İşte madde madde Cumhurbaşkanlığı Sistemi

AK Parti’nin anayasa değişikliğini içeren teklifi bugün bugün Meclis’e görüşülmeye başlandı.  Ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak ‘egemenliğin tek kişide toplanacağı, rejimin değişeceği, Meclis’in yetkilerinin paylaşacağı’ şeklindeki eleştirilere karşın Cumhurbaşkanlığı...

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nedir? İşte madde madde Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türkiye Haber Merkezi-Özel Haber

Öncelikle Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin gelmesi halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösteren ‘diktatörlük’ eleştirilerilerinin gerçekle bağdaşmadığını altını çizerek belirtmek gerekir. Keza Cumhurbaşkanlığı sistemi tıpkı parlamenter sistem gibi demokratik bir hükümet modelidir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı halka karşı doğrudan sorumludur. Dolayısı ile 79 milyon, milletin başıdır. Bir şey denilecekse Millet Hükümeti denilebilir.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nedir, ne değildir? Cumhurbaşkanlığı Sistemi bir rejim değişikliği mi yoksa bir sistem değişikliği midir? Yargı bağımsızlığı zedeleniyor mu?... 

Türkiye Haber Merkezi olarak Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne dair bilinmeyenleri ve yanlış bilinenleri sizler için derledik. İşte kafanızda olan sorular ve DOĞRU cevapları...


Cumhurbaşkanlığı Sistemi bir rejim değişikliği yapıyor?

Rejim tartışmaları 1923 yılında bitmiştir. Önerilen rejim değişikliği değil, hükümet sistemidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de Parlamenter Hükümet Sistemi gibi halk iradesine, demokratik meşruiyete dayanır. Rejimin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olması korunarak, demokratik temsil geliştirilmektedir.

Türkiye’nin rejimi Demokratik Cumhuriyet’tir ve öyle kalacaktır.

VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ

Egemenlik Cumhurbaşkanı’na mı ait olacak?

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Cumhurbaşkanı doğrudan millet tarafından 5 yıllığına seçilecektir. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olacaktır. Yasama yetkisi milletin oylarıyla seçilmiş TBMM’de olacaktır.

Yasaları Cumhurbaşkanı mı belirleyecek?

Hayır, kanun teklif ve sorumluluğu Cumhurbaşkanı’nın değil TBMM’nindir. Bütçe yapma hakkı yasamanındır. Yürütme yasalarla bağlı olduğu için Meclis, yürütmeye karşı güçlüdür. Bunun için denge kontrol sistemi öngörülmüştür.

Yargı Cumhurbaşkanı’nın kontrolüne mi girecek?

Aksine yargı bağımsızlaştırılmaktadır. Yargının meşruiyeti, iki meşru kuvvetin yapacağı seçim ve atamalarla halka dayanacaktır. Kuvvetler kendi görevini yapacaktır. Meclis yasaları yapacak, Cumhurbaşkanı icra edecek, yargı adaletin tesis edilmesi yanında yürütmeyi ve anayasal yargı açısından yasamayı denetleyecektir. Askeri yargı kaldırılmış ve yargıda birlik sağlanmıştır.

Yürütme denetlenmeyecek mi?

TBMM; Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması ve Yazılı Soru önergesi ile denetleme yetkisini sürdürecek.

Cumhurbaşkanı dokunulmaz mı olacak?

Hayır, Cumhurbaşkanı’na yargı yolu açık olacak. Meclis, 360 üyenin gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilecek. TBMM, 400 üyenin gizli oyuyla Yüce Divan’a sevk kararı alabilecek.

Cumhurbaşkanı Meclis’i feshedip görevine devam edecek mi?

Seçimlerin birlikte yenilenmesi doğrudan fesih anlamına gelmez. Önerilen sistemde seçimlerin yenilenmesi iki taraflı işleyen bir uygulamadır. Hangi kuvvet yenilenme kararı alırsa, kendi seçimlerini de yenilemiş olacaktır. Bu düzenleme Meclis’in işlevsiz hale getirilmesi değil, sistemin tıkanmasının önüne geçecektir.

Etkisi ve yetkisi bir Meclis mi ortaya çıkacak?

Hayır aksine Bakanlar Kurulu Meclis dışından oluşturulacak. Eğer bir milletvekili bakan olarak atanırsa milletvekilliği düşer. Kabine Meclis dışında olacağı için yürütmenin, yasama üzerindeki baskısı bitecek.  Böylelikle milletvekilleri daha güçlü ve etkin hale gelecek. Yasa çıkarma, değiştirme ve kaldırma yetkisi TBMM’de olacak.

Cumhurbaşkanı her konuda kararname çıkarabilecek mi?

Hayır Cumhurbaşkanı temel hak ve özgürlük konusunda kararname çıkaramaz. Kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde kanun hükümleri uygulanır. Meclis’in yasama üstünlüğü her zaman esastır.

Cumhurbaşkanı’nın sınırsız yetkileri mi olacak?

Hayır Cumhurbaşkanı  yürütme yetkisini kanunlar çerçevesinde sürdürecek.
 
Görülen o ki birileri kasıtlı olarak Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni gerçeklerden oldukça aykırı bir şekilde anlatıyor ve anlattırıyor... Bilgisizlikten, cahillikten kaynaklanan bu çarpıtmalarla Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni anti-demokratik olarak değerlendirmek, bu durumda diktatörlük ortaya çıkacağını söylemek, gerçekliklerle bağdaşmamakta aksine yaşanılan akıl tutulmasını açıkça ortaya koymaktadır...
 

Konular: cumhurbaşkanlığı sistemi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı,

Yorumlar