ÖZEL HABER

Ortadoğu'da oynanan kirli oyun

Takvim Gazetesi köşe yazarı Bülent Erandaç, bugün "Casus belli" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Erandaç yazısında Ortadoğu üzerinde oynanan kirli oyunlara dikkat çekti.

Ortadoğu'da oynanan kirli oyun
Takvim köşe yazarı Bülent Erandaç , bugün kaleme aldığı “Casus belli” başlıklı son yazısında Ortadoğu üzerindeki kirli oyunlarda aslında kimin parmağı olduğundan, İslam’ı parçalamak isteyenlerin bu yoldaki stratejilerinden bahsetti.

"İSLAM'A KARŞI İSLAM"

Bülent Erandaç, ABD’nin Ortadoğu’da tarih boyunca aynı oyunları oynadığını Amerika-İngiltere(Haçlılar)’nin “İslam’a karşı İslam” projesiyle DAEŞ’i ortaya çıkardığından bahsetti.

Erandaç, Washington ve Londra merkezli stratejistlerin nasıl bir yol haritası izlediğini maddeler halinde açıkladı.Yol haritasında İslam’ın parçalanması için önce modernist ve laik Müslümanların desteklenilmesi,sonrasında geleneksel Müslümanları Fundamentalistlere yani kökten dinciliğe karşı desteklenilmesi gibi düşüncelerininin olduğunu ortaya çıkardı.

TÜRKİYE HEDEFTE

Ayrıca Türkiye’yi hedefe almak için de “Hanefi mezhebi ile diğer mezhepler arasındaki farklılıkları büyüt” stratejilerinin olduğunu söyledi. Son olarak Erandaç “Ünlü CIA ajanı Graham Fuller’in kankası FETÖ gizli kardinaldir.” cümlesiyle de casusun belli olduğunu dile getirdi.

İşte o yazı;

Yakın coğrafyamızda izlediğimiz birçok projenin arkasında "Washington-New York-Londra- Berlin-Tel Aviv" ŞATO'ları bulunuyor. Gelişen olayların, ABD'nin İslam dünyasına yönelik siyasi, askeri ve kültürel dayatmalarıyla çok yakın ilişkisi var.

1916-1918 arasında Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamaya yönelik kumpasları yöneten İngiliz casus Lawrens hatıralarında diyor ki:
"Osmanlı İmparatorluğu'nu Ortadoğu'da parçalama başarısını yöredeki etnik mozaiği birbirine karşı kullanarak elde ettim." YIL 2016: Amerikan CIA ajanı GRAHAM FULLER "İslam'a karşı İslam" projeleriyle sahnede. Aynen Lawrens gibi bugün de Amerika-İngiltere (Haçlılar) "İslami" ve "etnik" farklılıkların üzerine tezgah kuruyorlar. DAEŞ'i kurdurarak, İslami terörle aynı çerçeveye sokuyorlar, PKK-PYD, DHKP-C'yi taşeron olarak kullanarak bölgeye çöküyorlar.

ABD ÜNİVERSİTELERİ DE BOŞ DURMUYOR

Columbia Üniversitesi Prof. Richard Bulliet, Ortadoğu tarihi, İslam ülkelerinin sosyal ve kurumsal geçmişi konusunda uzmanlaşmış...

"İslami-Hıristiyan Medeniyeti, Dini Dönüşüm, 1500 Kuzey Afrika ve Sahra Çölü'nün Tarihi, Safevi Dönemi İran Tarihi (Azerbaycan merkezli bir Türk-İslam devleti), Küresel Tarih" dersleri veriyor. Ne adam ama. Yani işinin ehli! Bu özellikli Prof. Richard Bulliet, bugün yaşananlar için "Sünni anlayış birleştirici bir devlet kurumu olmaktan uzaklaşınca, İslamcılar otoriter rejimlerle mücadele için dine sarıldılar. Sünni İslam çok keskin biçimde çözülüyor ve galiba şiddetin kaynağı büyük çapta bu..." diyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nu merkeze alan Bulliet, CIA- Rand- Graham Fuller'in uygulamadaki "Sivil Demokratik İslam-Din inşası" süreci için "Ilımlı Müslüman Ağlar Oluşturmak" stratejilerine uygun yorumlar yapıyor. Gizli CIA -RAND Carporation'ın 2004 yılı raporunda, İslam dünyasındaki şiisünni bölünmesini artırmak gerektiği üzerinde yol haritası çiziliyor. "İslam ve Müslümanlar'ın, nasıl kontrol altına alınacağına" dair Washington ve Londra merkezli stratejistlerin ruhu karanlık.

İslam dünyasını parçalama stratejisinin yol haritası:

1) Önce modernist ve laik Müslümanlar'ı destekle. Modernist liderler, modeller ve kadrolar oluştur.

2) Geleneksel Müslümanlar'ı Fundamentalistlere (kökten dincilik) karşı destekle. Bunun için:

Aralarındaki anlaşmazlıkları teşvik et. İki kesim arasında oluşacak ittifakı engelle. Modernistlerle gelenekselleri birbirini yakınlaştır. Gelenekseller arasında farklılıklar ortaya çıkar. HANEFİ MEZHEBİ İLE DİĞER MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLILIKLARI BÜYÜT. (Türkiye hedefte...)

3) Fundamentalistlerle savaş. Şiddet eylemlerinin sonuçlarını abart.

4) Seçici bir şekilde laikleri destekle.

Bunun için: Fundamentalizmin ortak düşman olduğuna dair onları cesaretlendir. Laik Müslümanlar'ın ABD karşıtı güçlerle, milliyetçilerle ve solcularla ittifak kurmalarını engelle.

5) "Batılı İslam" tezini destekle.

Burada Alman İslamı, Amerikan İslamı, Türk İslamı, Malay İslamı gibi kavramların ve "Ortak bir İslam dünyası olmadığı"na dair kanaati yaygınlaştır.

6) Sufizmi güçlendir. Sufi geleneğin tarihlerinin parçası olduğuna inandır. Sufi öğretileri müfredatlara sok.

SONUÇ: Papa Franciscus, "Üçüncü dünya savaşı veriyoruz.

Parça parça" diyor. Kimse sormuyor, "Kime karşı bu savaş?" diye. Gözlerini kan bürümüş. Müslüman ülkelere çökmüşler, utanmıyorlar, doymuyorlar.

Afganistan, Pakistan, Libya, Irak, Suriye, Yemen'i parçalayan onlar...

Bu ülkelerin hepsini harap edenler onlar. CASUS BELLİ.

ÜNLÜ CIA AJANI GRAHAM FULLER'İN KANKASI FETÖ GİZLİ KARDİNALDİR.....

Konular: ortadoğu, terör, türkiye, hedef,

Yorumlar