POLİTİKA

TBMM'de 14., 15. ve 16. madde de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik teklifine ilişkin görüşmelerde mesai 16 saati aştı. CHP'nin oy kullanma işlemini yavaşlatma işlemlerine karşı, kritik 5 madde görüşüldü, 12. ve 13. maddelerin kabulünün ardından 14., 15. ve 16. maddeler de kabul edildi.

TBMM'de 14., 15. ve 16. madde de kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliği teklifinde HSYK üyesi sayısının 13'e çıkarılmasını öngören 14’üncü maddesi, 133 ret, 1 çekimser, 4 boş, 4 geçersiz oyla kabul edildi. 
 
Cumhurbaşkanı'nın bütçe yetkisini düzenleyen madde

Anayasa değişikliği teklifinin,  bütçe ve kesin hesapla ilgili 15. maddesine 341 kabul, 134 ret oyu verildi. Genel Kurulda, teklifin 15. maddesinin görüşmelerinin tamamlanmasının  ardından gizli oylamaya geçildi.
 
Bazı CHP milletvekillerinin oy kullanma kabinlerinde perdeleri çekerek  uzun süre beklemeleri, AK Parti milletvekillerinin tepkisine neden oldu.
 
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekillerini oylama kurallarına  uymaları ve kabinleri işgal etmemeleri konusunda uyardı. Aydın, "Sayın  milletvekilleri kabinlerde eski jetonlu telefon görüşmesi yapılmıyor herhalde.  Lütfen kabinleri işgal etmeyelim." dedi.
 
Oy kabininde bulunan milletvekillerinin buradan çıkmaması üzerine  yeniden uyarıda bulunan Aydın, önceki oylamalara göre makul sürenin çok  aşıldığını belirterek, milletvekillerinden oylarını kullanmasını istedi. Oylama  yaklaşık 2 saat sürdü. 15. maddenin gizli oylamasına 483 milletvekili katıldı.  Oylamada 341 kabul, 134 ret oyu kullanıldı, 1 oy çekimser,  5 oy boş çıktı,  2 oy  geçersiz sayıldı.

15. madde ne içeriyor?

Teklifin 15. maddesine göre, kamu idareleri ve kamu iktisadi  teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle  yapılacak. Bütçe kanununa, bütçeyle ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm  konulamayacak. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, mali yılbaşından en az 75 gün  önce TBMM'ye sunacak. Bütçe teklifi, Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Komisyonun  55 gün içinde kabul edeceği metin, Genel Kurulda görüşülecek ve mali yılbaşına  kadar karara bağlanacak.
 
Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe  kanunu çıkarılacak. Geçici bütçe kanunu da çıkarılamazsa, yeni bütçe kanunu kabul  edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanacak.
 
Milletvekilleri, Genel Kurulda kamu idare bütçeleri hakkında  düşüncelerini her bütçenin görüşülmesi sırasında açıklarken, gider artırıcı veya  gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamayacak. Genel Kurulda kamu idare bütçeleri ile değişiklik önergeleri, üzerinde  ayrıca görüşme yapılmaksızın okunacak ve oylanacak. Merkezi yönetim bütçesiyle  verilen ödenek, harcanabilecek tutarın sınırını gösterecek.
 
Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile  aşılabileceğine dair bütçe kanununa hüküm konulamayacak. Cari yıl bütçesindeki  ödenek artışını öngören değişiklik teklifleri ile cari ve izleyen yılların  bütçelerine mali yük getiren tekliflerde, öngörülen giderleri karşılayabilecek  mali kaynak gösterilmesi zorunlu olacak.
 
Merkezi yönetim kesinhesap kanunu teklifi, ilgili olduğu mali yılın  sonundan başlayarak en geç 6 ay sonra cumhurbaşkanı tarafından TBMM'ye sunulacak.  Sayıştay genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanun teklifinin verilmesinden başlayarak en geç 75 gün içinde Meclis'e sunacak.
 
Kesinhesap kanunu teklifi ve genel uygunluk bildiriminin TBMM'ye  verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılmamış denetim ve hesap  yargılamasını önlemeyecek ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmeyecek.  Kesinhesap kanunu teklifi, yeni yıl bütçe kanunu teklifiyle birlikte görüşülecek  ve karara bağlanacak.
 
16. madde de Meclis'ten geçti 

 
TBMM Genel Kurulunda, teklifin 16. maddesinin gizli oylamasına 482  milletvekili katıldı. Oylamada 341 kabul, 134 ret oyu kullanıldı, 3 oy boş, 3 oy  geçersiz, 1 oy çekimser çıktı.
 
Teklifin 16. maddesiyle, önerilen hükümet sistemine uyum için  anayasanın farklı maddelerinde bulunan bazı ibareler değiştiriliyor ya da  metinden çıkarılıyor. Maddenin oylamasının tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Ahmet  Aydın birleşime ara verdi. Ara sonrasında hükümet ve komisyonun yerine oturmaması  üzerine Aydın, birleşimi saat 16.00'da toplanmak üzere kapattı.

Konular: Tbmm, 12. madde, 14. madde, 15. madde,

Yorumlar