YEREL HABERLER

Türkiye jeolojik mirasına yeni bir katkı daha

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal’ın Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) desteğiyle yürüttüğü araştırma sonuçlarını sunduğu “Şile’de Eolinit Oluşumu ve Kumul Paleocoğrafyası” başlıklı araştırma kitabı...

Türkiye jeolojik mirasına yeni bir katkı daha
 Bahamalar, Bermuda, Avustralya ve Akdeniz kıyılarında sıklıkla rastlanan taşlaşmış kıyı kumullarının (eolinitler) Türkiye kıyılarında ve özellikle Karadeniz kıyı zonundaki varlığını ortaya koyan ilk eser olan çalışma, yaklaşık 750 bin yıl öncesinden günümüze Karadeniz (Şile/İstanbul) kıyılarındaki coğrafi değişimlerin kayıtlarını tartışıyor. Hazırlanan kitapta, bu eski kumul sistemlerinin çökelme ortamı özellikleri ve optik liminesans (OSL) yaş dağılımlarından hareketle Karadeniz’in buzul çağları ve buzul arası geçiş evrelerindeki su seviyesi değişimleri yanında yüzbinlerde yıl önceki eski rüzgâr sistemleri hakkında bilgiler sunuldu.

Konular: Ardahan,

Yorumlar